TX-904RM

TX-904RM


   功能描述:4个继电器输出,4路点动


   输出继电器:4个点动控制继电器


   工作电压:DC12V  □DC24V  □AC12V

   天    线:天线杆 □橡胶天线 □连接线

   触点负载能力:5A/250VAC,5A/30VDC

   调制方式:FSK

   工作频率:430-434MHz

   地址编码:十亿个

   外形尺寸:90×55×115mm

   使用温度:-35~+80